انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

پریا ویولت شکیبا                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shakiba_pv@yahoo.com

 

مقالات ژورنال

مقالات ISI:

·         Shakiba, P. V. & F. Pashaei Kamali, 2012, Iranian garden, A Forgotten Sustainability, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Textroad Journals, Egypt, Vol.2, No.3 , March 2012.

·         Shakiba, P. V.   & M. Fathi & P. Bahrieh, 2013, The Role of Opposites in the Isfahan School Architecture and Urban Planning In Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Textroad Journals, Egypt, Vol.3, No.5 , May 2013.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.