انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

پریا ویولت شکیبا                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shakiba_pv@yahoo.com

 

دروس آموزشی

·                   تدريس دروس ذيل از نيمسال دوم سال تحصيلی 87-86، در دانشگاه آزاد اسلامی شبستر :

آشنايي با طراحي معماري در مقطع کاردانی گروه معماری.

آشنايي با طراحي معماري، بيان معماري 1، درک و بيان محيط، انسان، طبيعت و معماري، مقدمات طراحي معماري 1، تحليل فضاهاي شهري، طراحي با دست آزاد، طراحي معماري 3، طراحي معماري 1، روستا 2، در مقطع کارشناسی گروه معماری.

بيان معماري 2، طراحی شهرسازی 4، شناخت فضای شهری در مقطع کارشناسی گروه شهرسازی.

 مباني شهرسازي و برنامه ريزي شهري، در مقطع کارشناسی گروه عمران و نقشه برداری.

·                   تدريس دروس زير از نيمسال اول سال تحصيلی 86-85 به صورت حق التدريس در دانشگاههای دانشگاه هنر اسلامي تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آذرشهر، دانشگاه آزاد سما واحد سهند، دانشگاه آزاد سما تبريز و دانشگاه آزاد واحد تبريز:

مباني برنامه ريزي کالبدي، تحليل فضاهاي شهري، پرسپکتيو، مقدمات طراحي معماري 1، انسان، طبيعت و معماري، تنظيم شرايط محيطي 1، طراحي معماري 1، زبان فني و درک و بيان معماري 1.

·                   راهنمايي تعدادی پروژه نهايي و کارآموزی ، در مقطع کارشناسی گروه معماری.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.